Personligt Armband med Vägledning och Budskap

Mina Kraftsmycken är handgjorda och helt unika. Ingen är helt den andra likt. Jag skapar mina smycken med stor omsorg. Under mitt skapande manifesterar jag in min intuition och laddar smycket med kraftfull healing till bäraren. 

Mina personliga armband med vägledning och budskap skapar jag efter beställning. Jag går in i bärarens energi och skapar ut efter vad den behöver just nu, egenskapsbeskrivning på armbandet, samt vägledning och budskap som kommit till mig under skapandet förmedlar jag i ett brev till bäraren. Under skapandet fylls armbandet med healing till bäraren. 

Alla mina kraftsmycket används som hjälp och ett verktyg att manifestera och affirmera dina drömmar och mål i, för att du ska kunna nå dem.